سحر مرزبان

نویسنده انجمن
 • تعداد ارسال ها

  90
 • تاریخ عضویت

 • آخرین بازدید

اعتبار در سایت

405 Excellent

درباره سحر مرزبان

 • درجه
  دو ستاره

آخرین بازدید کنندگان نمایه

757 بازدید کننده نمایه
 1. -خانوم سرمدی؟ می ایستم و نگاهی به پشت سرم می اندازم.هوای گرم خرداد ماه کلافه ام کرده.با بی حوصلگی پی صدای ایجاد شده در محوطه ی باز دانشکده می گردم که نگاهم با نگاهی مشکی رنگ طلاقی پیدا می کند. پسر پا تند می کند.نفس زنان می ایستد و لبخندی از باب اشنایی می زند. -اقای نریمانی -خوبین؟امتحان رو چطور دادین؟ لباس ابی تیره اش چشمان مشکی اش را براق تر جلوه می دهد. لبخندش به ملاحت نسیمی است که گهگاهی در هوای گرم خرداد می وزد. -ممنون.والا چی بگم همه چی بستگی به لطف استاد داره.جالب ندادم. اخم در هم می کشد تیله هایش می لغزند:چرا؟خدایی نکرده اتفاقی افتاده؟ و چشمانی که نگران تمام صورتم را وجب می کند. دلم برای این همه مهربانی زیر پوستی غنج می رود و یاد و خاطره ای همزمان عذابم می دهد.مردی که این روزها جز مهربانی راهی برای ابراز علاقه پیدا نکرده.و این پا و ان پا کردن هایش چیزی نبود که بتوان نادیده گرفت.اما سحر دیگر دلی نداشت برای دست به دست کردنش. سونامی به احساسش زده بود و قلبش را به تاراج برده بود. سعی می کنم به لبانم کمی زاویه بدهم که جواب نگرانی اش را داده باشم _نه اتفاقی نیوفتاده .سرما خوردگی ساده اس -خدا بد نده.دکتر رفتین؟اگه نرفتین ماشین هست میرسونمتون. خجالت زده چشم می گیرم از نگاه مشتاقش و برای جلوگیری از هر حرف دیگری می گویم _خیلی ممنون. دکتر رفتم یک مشت قرص و امپول دادن.الان بهترم. همان موقع نوشین را دیدم که از ساختمان دانشکده بیرون زده بود و با چشمان درشتش دنبال کسی می گشت.دست تکان دادم تا متوجه اش کنم.نریمانی هم سر چرخاند تا دلیل حرکتم را بفهمد و فهمید. در دل بی عرضه ای نثار خودش کرد _ببخشید مزاحم شدم. با اجازه. -این چه حرفیه.خدانگهدار -خداحافظ همزمان با برگشتنش با دوست همیشه حاضر در صحنه ی سحر رو به رو شد. سر سری سلامی داد و زودتر از دانشکده بیرون زد.مثل همیشه بعد از هر صحبتی با سحر عصبی شده بود.این علاقه ای که از همان روزهای اول دانشگاه شکل گرفته بود و تا الان ادامه پیدا کرده بود در کنار شیرینی عذابش می داد. این شجاعت حرف نزدن این عشق در گلو جا مانده می ترسید که روزی کار دستش بدهد و کسی دیگر دل یارش را ببرد.
 2. خانه های قدیمی چند طبقه که قسمت بیرونی ساختمان راه پله های اهنی اش قرار داشت تو این خیابان اکثرا سیاهپوست ها ساکن بودند با آریابد به یکی از این خانه ها امده بودیم برای اجاره . باید امشب را آنجا ساکن میشدیم تا زمان پرواز مشکلی پیش نمی آمد. کمی معذب بودم و حضور آریا ان را پرررنگ تر می کرد. از دستشویی بیرون آمد صورتش نم دار بود و کمی از موهایش اب چکه می کرد در ذهن او را با بردیس مقایسه کردم. بردیس هیچ وقت با چنین سر وضعی دیده نمی شد. دلم برایش تنگ شده بود و اعتراف کردن به آن دیوانه وار برایم شیرین شده بود. به سمت تنها صندلی حصیری اتاق رفت و کتش را روی آن انداخت _پرواز سه صبحه اگه می خوای بخواب تا اونموقع بیدارت می کنم. نگاهم نمی کرد.به تخت سفت که رو تختی ابی چرک میر شده اش توی ذوق می زد نگاه کردم دلم راضی نشد تا حداقل این چند ساعت را استراحت کنم. معلوم نبود اخرین باری که رو تختی اش را شسته بودند کی بوده؟ _وسواسی؟ بدون حرف دیگه ای اومد کنارم رو تخت و بیه توجه به من خودش رو روی تخت پرت کرد و ساعد دستش رو روی چشماش گذاشت _ساعت یک و نیم بیدارم کن پس. واقعا عوض شده بود بهتر بگم عوضی شده بود. انگار نه انگار منو به اون سپردن _هی من نیومدم اینجا کشیک بدم که تو بخوابی و بیدارت کنم. به من ربطی نداره. کمی ساعدش را جابه جا کرد اما جوابم را نداد.
 3. دستانش را دو طرف من و درست روی نیمکت فشرد و سرش به صورتم نزدیک کرد. حالم دگرگون شد .ترس امشب بر من چیره شده بود و آریابد نقش پررنگی در آن داشت. _ببین بچه جون, من اینجا نیومدم تا به خواسته های جنابعالی گوش بدم وقتی با ملایمت یبار با حرفت موافقت میکنم هوا برت نداره چون موافقت, ناراضی بودن من صلاحش تو انجام یه کار. چشمای عسلی اش براق تر و اشناتر از همیشه در چشمانم میگشت و مرا عصبی می کرد. _پس پاشو بریم تا اوضاعمون خراب تر از این نشده با شدت خودش را عقب کشید و راه تنفس مرا ازاد کرد. تازه متوجه شدم که تمام این مدت را نفس نکشیده بودم. بی توجه من به سمت ورودی پارک پا تند کرده بود بی معطلی از جا بلند شدم و به دنبالش رفتم فعلا کارم پیشش گیر بود, بعدا تلافی امشب را سرش در میاوردم. جلوی ورودی یهو ایستاد که من محکم به او اصابت کردم صورتم درد گرفت. پیشانیام را مالیدم. برگشت و نگاهم کرد ماه از پشت به او می تابید و صورتش در تاریکی فرو رفته بود بوی ادکلان تلخش در پرز های بینی ام نشسته بود کمی سرش را پائین اورد. نیمی از چشمانش را در نور دیدم. _تا از اینجا بریم هواتو دارم غمت نباشه شوکه نگاهش کردم مخصوصا چین کنار لبهایش و خنده خاص و حمایتگرش. پشت به من به راه ادامه داد. درگیر صدای نفس هایش و تپش قلب خودم بودم. این مرد چه کسی بود؟ چرا انقدر نزدیک اما دور از من ایستاده بود؟ رفتار ضد و نقیضش بی شک روزی مرا دیوانه می کرد.
 4. _لیلی چرا من رو درک نمیکنی؟ شرایطم خیلی بحرانی شده, بهتر بخوام بگم... اینه که... علنی شدن رابطه ی من و تو غیر ممکنه _منظورت چیه کیارش؟چرا غیر ممکنه؟ _نمیشه انقدر سوال نپرس, من از اولش هم به تو قولی نداده بودم انگار که اب سردی رویم بریزند سیخ سر جایم نشستم _یعنی چی میفهمی چی میگی؟ من آدم نبودم؟ مگه من مترسک سر جالیزم یعنی احساس ندارم حتما باید قول میدادی؟ کلافه موهایش را چنگ می زند. _بابا لعنتی من از کجا می فهمیدم اخه انقدر وابسته میشی چشمهایم در درشت ترین حالت ممکن است. _یعنی... یعنی تو از اول هم به من علاقه نداشتی؟ نالان و بیچاره نگاهم می کند انگار کم اورده از چیزی خسته شده اما دهان لعنتی اش را باز نمی کرد تا بگوید. _نه نه نه انقدر اشتباه حرف هام رو برداشت نکن
 5. خسته از دعوای چند ساعت پیش همچنان به گز کردن خیابانها ادامه می داد.سیگار کشیدن در ملع عام را دوست نداشت اما فشاری که بر دوشش بود بیشتر از خواسته اش بود. افکارش بر هم پیچیده بجای دوراهی در یک سه راهی گیر افتاده بود که راه نجاتش را نمی‌دانست. طرح چشمای عسلی رنگ اشکبارش از جلوی چشمانش کنار نمی‌رفت.خودش و خودخواهی اش را به بدترین شکل زیر بار آماج حملات قرار داده بود. در ذهنش یک جمله بی نهایت پر رنگ بود.«کاش زودتر می گفتم» اما فایده ای نداشت.چشمش به ناگاه روی بستنی فروشی توقف کرد .از همان بستنی هایی که سحر همیشه مثل کودکان از او خواستار می‌شد .در این یکسال و نیم بی اندازه دل بسته دختری شده بود که از همان اول هم گیر سادگی اش بود.همان سادگی با چشمانی عسلی و براق که مثل گربه ای نگاهش می کرد.همان روزی که مجبور شد در زندگی اش باب یک آشنایی با دختر را از خیابان و با شماره دادن آغاز کند.مرد این حرف ها نبود اما گذشتن آن روز کار سختی بود. ازدیاد جمعیت او را به سمت خاطرات گذشته اش سوق می داد. از هر جا که گذر می کرد طرح تصویر دختری با موهای فر درشت با آن لبخند معصوم و گیرا عذابش می داد . بی شک تا اخر عمر آن چهره از یادش نمی رفت. سیگار به انتهای خودش رسیده بود و از بی هواسی انگشتش را سوزاند بی خیال سیگار را پرت کرد. داغ دلش سوزان تر از خاکستر سیگار بود. دست در جیبش فرو برد. با دست راستش کیف کارش را روی دوشش تنظیم کرد و با شانه های افتاده به سمت خانه روانه شد.
 6. _کسری چیشد؟ گوشهایم تیز شد تا ببینم چه چیزی می گوید نیم نگاهی به من انداخت و پچ پچ وارانه گفت _باشه. حواستون باشه ما زودتر بر می گردیم خبر بده به بقیه. وتلفن را قطع کرد و من همچنان منتظر نگاهش می کردم. منتظر بودم حرف بزند .پارک کاملا خالی از ادم بود نصفه شب هم کسی پارک نمی رفت. و ما هچنان کنار نیمکت و درخت ها ایستاده بودیم و نور ماه کامل روی صورتهایمان می تابید. _بر میگردیم _پس کسری چی؟ دستش را در جیب شلوار پارچه ای کرم رنگش فرو کرد و باز دلم از, این همه شباهت فرو ریخت . پرده ای از اشک جلوی دیدم را گرفت. نمی دانم چرا انقدر دل نازک و حساس شده بودم. دلم حمایت می خواست. دلم کمی حرف های امیدوار کننده می خواست. آریابد شوخ و بی خیال کامل عوض شده بود به جز بی خیالی اش . سرد و طلبکار بود. _زخمی شده بچه ها میارنش ما زودتر بر می گردیم نمیتونیم اینجا بمونیم. نگران کسری بودم یعنی تا چه حد اوضاعش خراب بود؟ _من بدون کسری نمیام. _باشه می تونی همینجا بمونی و گیر بیوفتی. اصلا نمیخوام به این فکر کنم که با دخترایی که دستگیر میکنن چه بر خوردی دارن. نگاهش مو به تن ادم راست می کرد. از حرفهایش عصبی می شدم و بیشتر بدنم رو به سردی و یخ زدگی می رفت. با تخصی جوابش را دادم _به درک صدایم می لرزید. طوری نگاهم کرد که انگار خر خود منم نه کس دیگری. ناگهان به سمتم قدم برداشت که از هولم قدم به عقب برداشتم. پشتم نیکمت بود پایم به لبه ی نشیمنگاهش گیر کرد و محکم روی ان افتادم در بدنم درد پیچیدو مطمئنا صورتم مچاله شده بود.
 7. با اتمام صحبتم در دفتر باز شد و قامت بلندی پدیدار شد.همان پسر بود. بی اعتنا خواستم به سمت دفتر بروم که راهم را سد کرد.متعجب با چشمان درشت شده که مطمئنا رنگ عسلی اش روشن تر از زمانهای دیگر بود به پسر خیره شدم تا دلیل کارش را بفهمم.نگاهم دستانش را دنبال کرد که از کیف پولش کارتی خارج کرد.به سمت من گرفت:این کارت من. کاری داشتی تماس بگیر لبخندی روی لبانم نشست.که سو تعبیر ایجاد کرد _لازمش ندارم خواست برود که باز هم اصرار کرد:شما این کارت رو بگیر شاید زنگ زدی. بی حوصله کارت را ازش گرفتم تا کنار برود و وارد دفتر شدم به خوش خیالی ام پوزخند زدم که او را مبرا دانسته بودم .موقع رفتن هم چشمکی نثارم کرد. در دل به این دل بری خندیدم.اما نمی‌دانستم شاید دلم رفتنی باشد. با یک شوخی ساده به آن کار بها دادم و وارد رابطه ای شدم که هیچگاه به ذهنم خطور نمی‌کرد منی که ان همه از مردان فراری و نسبت بهشان بی ذوق بودم کسی باشد که روش دل بردن من را هم بلد باشد و ...ببرد.
 8. پشتم به دیوار کوبیده شد آریابد بود که مرا کنار زده بود چند نفر با اسلحه ارام به سمت مسیر ما می امدند که متوجه انها نشده بودم. پشت دیوار جدا کننده اتاق و راهرو کمین کردیم تا رد شوند. وارد راهرو فرار اضطراری شدیم و به سرعت از ساختمان بیرون زدیم. نفس هایم منقطع و حس و حال بدی داشتم. استرس دمار از روزگارم دراورده بود روی زانوهایم خم شدم و در تاریکی کوچه باریک به نفس کشیدن های عمیقم ادامه دادم. صدای منقطعه آریابد را شنیدم _پاشو دختر... وقت نیست... الان به این سمت هم میان راست میگفت ولی من از خیابان های ناشناس همیشه متنفر بودم آن هم در یک کشور خارجی مجبور باشی شبانه در کوچه پس کوچه هایش فرار کنی. سعی کردم در نزدیک ترین فاصله از آریابد حرکت کنم. اصلا دلم نمی خواست دوباره با یکی از ان نینجاهای سیاه پوش روبه رو بشوم. نگاه آریابد سنگین بود اما برایم مهم نبود خیلی می ترسیدم و بدتر از همه به آریابد هم اعتماد نداشتم. دیگر نمی دویدیم و در کوچه پس کوچه ها پرسه می زدیم تا به مقصد ناکجا اباد آریابد برسیم. گروهی از پسران مست در خیابان صدای خنده هایشان محله را برداشته بود. نگاهی به سر و وضعم کردم و خدارو بابت لباس های مناسبم شکر گفتم. به پارکی رسیدیم نمیدانستم کجا هستیم آریابد تلفن همراهش را بیرون اورد. نگاه نگرانم روی حرکاتش می لغزید او اما سرش به گوشی اش گرم بود _آروم باش از دست لولو خورخوره ها فرار کردیم ,من یکی از اونا نیستم و مثل تو ,تو این هچل افتادم پس بیا و با اون قیافه ماتم زده و شکاکت اوضاع رو برام سخت نکن _م.. من گوشی همراهش را کنار گوشش گذاشت و پشتش را به من کرد وا رفتم او اصلا می فهمید من چه احساسی داشتم؟ در شهر غریب بودن و مورد حمله قرار گرفتن انقدر عادی بود که انتظار چنین رفتاری را نداشت؟ همه از من انتظارات خاصی داشتند که واقعا سر در گمم می کرد . با تجزیه و تحلیل حرفش که شبیه به حرفهای کسری بود یاد او افتادم چه بر سر کسری آمده بود؟
 9. گوشی همراهم را بیرون آوردم ماندن در چنین جایی حوصله ام را به شدت سر می برد. سرگرم بودم که سنگینی نگاهی را حس کردم.سر بلند کردم اما نگاه هیچکس را متوجه خود ندیدم. این اتفاق سه بار دیگر هم تکرار شد اما نتیجه ای نگرفتم .فکر کردم شاید خیالاتی شده ام.خواستم سرم را پایین بیاندازم که برای ثانیه ای نگاهم با نگاه قهوه ای رنگی گره خورد.پسری جوان که طرز نشستنش خبر از قد بلندش می‌داد نزدیک درب ورودی و صندلی های کنار اتاقک عکاسی نشسته بود.نگاهش آنقدر محجوب بود که حتی فکرم هم به آنسو نرفت.همانموقع صندلی کناری اش خالی شد.اما خجالتی بودنم مانع از این شد که لذت نشستن برای رهایی از کمر درد را با نشستن کنار مردی جوان معاوضه کنم . نگاه متعجب پسر را حس کردم اما به روی خود نیاوردم.دختری جوان با عشوه جای خالی را پر کرد. با صدای زنگ تلفنم حواسم پرت شد.نام همه کسم روی گوشی ام چشمک می‌زد.لبخند بر لب نشاندم و تلفن را جواب دادم _الو؟ الو گفتنم متصادف شد با گرد شدن چشمهایم.صدایم از آنچه فکرش راهم می‌کردم گرفته تر بود.بخاطر فضای کوچک انجا، بیرون رفتم و با صدای دورگه مشغول صحبت با مادرم شدم.
 10. با استرس پا به ورودی ساختمان گذاشتم. ساختمان قدیمی که اجرهای نارنجی رنگش با سرامیک های سفید پله هایش همخوانی نداشت. به دنبال آسانسور نگشتم. بنظر هم پیدایش نمی کردم. تو هر راهرو می ایستادم و گردن می کشیدم که طبقه مورد نظرم را پیدا کندم. در طبقه سوم بود که دری نیمه باز با اسم دفتر پیشخوان دولت به چشمم خورد.سرفه به سراغم آمد. سعی در صاف کردن صدایم داشتم. پا به داخل واحد گذاشتم.گرمای مطبوعی روی صورتم نشست.پوست تنم سوزن سوزن شد. سعی کردم اعتماد به نفسم را حفظ کنم. دفتر کوچکی که همان ابتدا دستشویی سمت راستش بود که درش نیمه باز بود .کمی جلوتر سمت چپ جایگاه عکس انداختن بود کنارش صندلی هایی برای نشستن که سه تای آن هم پر بود. جلوتر به سمت باجه ها رفتم و اسم هریک را خواندم.باجه مورد نظر را پیدا کردم.در دل خدارا شکر کردم که دختر خوش برخوردی گیرم آمده.مدارک را تحویل دادم.امضا زدم پول را پرداخت کردم و گفتن منتظر بمانم تا نوبتم شود.ارایشی اگر دارم پاک کنم که برای عکس کارت ملی دچار مشکل نشوم. خودش از قبل می دانست برای همین آرایشی نداشت. همهه زیاد بود که ناشی از تعداد نفرات زیاد در اتاقی کوچک بود. روبه روی باجه ها به دیوار تکیه دادم. تعدادی صندلی آن قسمت هم بود ولی جای خالی،هیچ.
 11. هوای از نفس افتاده ی اسفند سرمای ملایمی را به همراه داشت و شاید از الان جایش را به بهار میداد. تازه از دانشگاه بیرون آمده بودم از کنار تک درخت رو به روی دانشکده گذشتم و به ان طرف خیابون رفتم. امروز باید کاری را بدون حضور دیگران انجام میدام ان هم به تنهایی! پا تند کردم با اینکه هوا دلپذیر و مناسب برای قدم زدن بود اما عجله داشتم .صدای بوق ضعیف ماشینها خبر از ترافیکی روان میداد. مسیر به سمت خیابان کج کردم و برای تاکسی دست تکان دادم. اگر دیر می‌رسیدم خانه تکرار فیلم مورد علاقه ام را از دست می‌دادم. فیلمی عاشقانه از دو فرهنگ مختلف. داستانی که همیشه حسرت عشق پر ماجرایشان را میخوردم. آدمی چه می داند شاید حرف دلش سندی بوده که از پیش امضاء کرده. کرایه را پرداخت کردم و از ماشین پیاده شدم. سر بلند کردم و به ساختمان بلند بالای رو به رویم نگاه کردم. بعد از کلی پرس و جو و چپ و راست رفتن بالاخره پیدایش کرده بودم. صدایم را صاف کردم. سرما خوردگی بی وقتی که به سراغم امده بود تمام معادلاتم را بهم زده بود. خنده دار بنظر می‌رسید ولی نگران صدای دورگه ام بودم.
 12. _لیلی من رو ببخش. من از اولش هم به تو قولی نداده بودم کاش کاب*و*سی بود در نیمه شب تا با پریدن از خواب و قربان صدقه رفتن های مادر تمام می شد _باید قول میدادی حتما؟قلب من کافی نبود؟ _نباید دل می بستیی حرص در قلبم می جوشد مشت بر سینه می کوبم بر خانه ی عشق مشت می کوبم. _نباید دل می بستم؟ لعنتی مگه من مترسک سر جالیزم؟ادم نیستم؟ احساس ندارم؟ نگاهش رو به او می چرخد برای بار اول در امروز نگاه می کند . _اروم باش دارن ما رو نگاه می کنن جریح تر میشوم _چجور اروم باشم ؟داری با حرفات اتیشم می زنی نمی تونم اروم باشم _لیلی اوضاع رو سخت تر نکن رابطه ی ما خیلی خوبه چرا خرابش می کنی؟ نمی دانست بخندد یا گریه کند ناباور و خندان انگشت اشاره اش را به سمت خودش می گیرد _من خرابش نکنم؟ باز هم چشم می دزدد کار امروزش همین بوده و بس _یعنی من با تو خوش باشم و منتظر یه روزی باشم که خانواده ات برات همسر انتخاب کنن خوب بودن رابطه اس؟ و منم که دارم خرابش می کنم؟ عصبی به چشمان ناباور و ماتم زده دختر نگاه می کند _من ازدواج نمی کنم.
 13. روی تخت دراز کشیده بودم رنگش را دوست نداشتم شیری نسکافه ای که انگار استفراغ بچه آن را لک کرده بود عصبی کش موهایم را باز کردم و به این فکر کردم خیلی وقت است که همیشه عصبی هستم. جای کلت کمری ام اذیت می کرد به پهلو و به سمت در خوابیدم همه چیز بیش از حد مرتب بودند. چشمانم باریک و به در دوخته شده بود در حال جنگیدن با خواب بودم نمی دانم چرا ولی هر لحظه انتظار این را داشتم که در باز شود و کسی به داخل بپرد. بلاخره خواب دل چشمهایم را ربود و سنگین روی هم افتادند .هنوز خوابم سنگین نشده بود که صدای کوبیده شدن در اتاقم به دیوار بلند شد. هراسان از جا پریدم و آریابد را در استانه در دیدم که قفسه ی سینه اش از هیجان بالا و پائین می رفت... وحشتم با دیدن قیافه ی رنگ پریده آریابد دو چندان شد مردی که نگاهش بی خیالی را فریاد می زد حالا کمی استرس در خود جای داده بود شاید کمتر کسی متوجه آن می شد. شوکه روی تخت نشسته بودم و نگاه می کردم .به سمتم امد و دستم را گرفت و با یک ضرب بلندم کرد بی اختیار به دنبالش می دویدم با سرعت از در اتاق بیرون رفتیم. سعی کردم حرف بزنم که صدای تیر اندازی خفه ام کرد.ترسیده بودم نمی دانم چرا؟ از بین راهروها می گذشتیم که با چند مرد سیاهپوش روبه رو شدیم. حواسم به اسلحه در دست آریابد پرت شد و نور روشن شده از شلیکش. شروع به دویدن کرد و از کنار اجساد گذشتیم دستم را از دستش بیرون کشیدم تا کلتم را بردارم . با نیم نگاهی به من جلوتر دوید. نمی دانستم چرا و چه کسانی به ما حمله کرده اند اما اوضاع خطرناک تر از انچه بود که بنظر می رسید.
 14. یاد ان روز برفی سال قبل درست در همین موقع حواسم را پرت کرد. مردی که تمام برف ها را اب می کرد و باعث می شد درختان همه جا شکوفه بدهند. تاخیر های همیشگی اش و بعد حق به جانب بودنش که اصلا تاخیری در کار نبوده و بحث را به جای دیگر کشاندن. هیچوقت به مرد پیش رویم شک نداشتم. ارتباطش با همکار و هم دانشگاهی های خانومش هیچوقت مرا متزلزل نکرده بود. همیشه ارامش محض را در اغوش او یافته بودم. حال این درد سنگین را چگونه پناه ببرم به اغوشش؟ هیچوقت فکرش را نمی کردم روزی خودش درد بی درمان شود. بغضم سنگین تر از آن بود که حرف بزنم ,گلایه کنم, سوال بپرسم ,خواهش کنم ,التماس کنم, ابراز ناراحتی کنم ,ابراز دلتنگی کنم ...سنگین تر از آن بود. ماهی دلش از تنگ احساس بیرون جسته و برای ذره ای عشق در حال جان دادن بود. مرد قد بلند تمام خاطراتم به من و احساسم دهن کجی می کرد اگر از او می گذشتم با یادش چه کار می کردم؟ حتی اگر فراموشش می کردم خاطراتش را کجای دلم می گذاشتم؟ حتی همه را از یاد می بردم تکلیف دل خانه خرابم چه میشد؟
 15. _یعنی چی؟ نگاهش روی صورت کشیده اش می لغزید. به دنبال تیله های قهوه ای رنگ چشمانش که به این سو و ان سو می چرخید تا مبادا چشم در چشمش شود. بی شک سرما در مغز و استخوانش نشسته بود که این چنین می لرزید وگرنه گوشهایش درست نشنیده بودند. صدایش را از ته چاه می شنید انگار! _این رابطه به هیچ جا نمیرسه لیلی نگاهش مات تصویر پیش رویش بود قاب عکسی از مردی که نیمرخش در فضای سرد و گرفته ی پارک بی شک تراژدی غم انگیزی در بر داشت. موهای کم پشت شقیقه اش, پاهای کشیده, انگشتان ظریف که نشان می داد تن به کارهای سختی نداده. بخار خارج شده از دهانش ثابت می کرد هوا سرد است دل او یخ نزده بود... هوا سرد بود. دیدش تار شد پسرکی را دید که نزدیک می شد اما او... او هنوز هم نگاه نمی کرد خجالت می کشید؟ _خاله فال میخری؟ سر به سمت پسرک چرخاند اشک از چشمانش روان و تصویر پسرک واضح شد. پنج هزارتومنی را دید که به سمت پسرک گرفته شده , همان دستان ظریف. پسرک اما غمگین محو چشمان دخترک دستی به اشک های دخترک کشید و بی حرف نگاهی تلخ به او انداخت و از انجا دور شد. بغضش نفس گیر تر شد حتی کودک دلش سوخته بود اما او.. هنوز هم نگاه نمی کرد. _این رو الان باید به من بگی؟ صدایش بی نهایت می لرزید انچنان که پس لرزه هایش ارتعاشی به قلب خسته اش وارد کرد. اه از نهادش برخاست.. بخارش تصویر پیش رویش را پاک کرد.